روند

Machining and Surface treatment

1. ابزار و تزریق الگوی موم

• دستگاه تزریق موم عمودی نیمه اتوماتیک

• قالب گیری موم در دمای متوسط

• سرعت انقباض بزرگ فرآیند خوب

Shell Ceramic mold

2. موم را درست کنید

• قالب گیری موم

• لبه ها را از بین ببرید

• گوشه هایی برای اطمینان از محصولات شسته و رفته

Installation of tree

3. نصب درخت

• با جوشکاری و الگوی چسباندن

• 1 تا 50 عدد روی درخت الگو

• کنترل دقیق کیفیت

Tooling and Wax Pattern Injection

4. ساخت پوسته ، ریخته گری

• غوطه وری به طور خودکار توسط ربات

• لایه های سازگار ، معمولاً پنج لایه

• Dewax موم را با بخار آب کنید

Cleaning and Heat treatment

5. دستگاه لرزش پوسته

• از بین بردن قالب سرامیکی با تکان دادن

• قسمت را با توجه به نیازهای مختلف به پایان برسانید

Inspection and Certifications

6. پرداخت

• جاروبکها را خارج کنید

• یک سطح صاف

• بازرسی دقیق کیفیت

After processing-1

7. پس از پردازش

• حرارت درمانی

• درمان سطحی